گیت ( راهبند ) نفر رو

گیت ( راهبند ) نفر رو

Turnstill

از این گیت ها جهت کنترل عبور و مرور افراد در ادارات - مجتمع های نظامی – فرودگاه ها – مترو – فروشگاه ها و غیره استفاده می شود.

بر اساس نوع استفاده و طریقه استفاده در انواع مختلف ساخته می شوند.

1 - گیت نفر رو شیشه ای و فلپ

2 - گیت نفر رو میله ای و میله ای چرخان

از مزیت های این گیت ها امکان نصب سیستم های الکترونیکی کنترل تردد ، از قبیل کارت خوان - کد و اثر انگشت - تشخیص عنبیه چشم و غیره میسر است.

Dimentions L( 1200mm ) W( 330mm ) H( 1030mm )
Passing Rate 30 persons/minگیت کنترل تردد با ارتفاع کامل جهت ورودی مکان های ایمنی و مهم و مکان های پر ازدحام که امکان تشویش و درگیری در آنها وجود دارد استفاده می شود.